Organisatiestructuur van Vooruit

Het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit bestaat uit 2 leidinggevende organen: het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur vormt de kern van de verenging en staat in voor de dagelijkse leiding. Ze kan ad-hoc samenkomen, bereidt de algemene vergadering voor en neemt, wanneer nodig, dringende beslissingen ten voordele van de goede werking van de vereniging.

 • Voorzitter: Glenn D’Haene
 • Penningmeester: Geert De Cocker
 • Chef-dirigent: Erik Desimpelaere
 • Juridisch adviseur: Michaël Boudry

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur staat in voor de praktische uitwerking van de verschillende aspecten van Vooruit, en hun werking op lange termijn.

Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met één woordvoerder per cel, de algemeen voorzitter en erevoorzitter. Dit bestuur komt maandelijks samen tijdens de algemene vergadering.

 • Voorzitter: Alain Top
 • Erevoorzitter: Philippe De Coene
 • Secretariaat: Glenn D’Haene & Wim Godderis
 • Penningmeester: Geert De Cocker
 • Artistieke cel: woordvoerder Erik Desimpelaere
 • Cel jeugd: woordvoerder Erik Desimpelaere
 • Cel bibliotheek & instrumenten: woordvoerder David Vandekerckhove
 • Cel pers & media: woordvoerder Jana Dejonghe
 • Cel Vooruit on Tour: woordvoerder Wim Godderis

Alle documentatie, zoals ledenlijsten en verslagen, wordt centraal beheerd via een online beveiligd platform. Contact gebeurt via één centraal e-mailadres: info@vooruit.net.